...!

سلام!

امتحانام به خوبی و خوشی تموم شد

البته اصل کاری مونده هنوز!

7 شهریور!!!

یه بار دیگه توی مسیر زندگیم زیر پام خالی شد!

البته انتخاب خودم بود!

شکایتی ندارم.

فقط دارم بهونه می گیرم

دوست دارم و برات بهترین ها رو از خدا میخوام

/ 6 نظر / 9 بازدید
ارباب شیاطین

سلام خوبی؟ چه خبرا؟ آخی ، چرای زیر پات خالی شد یه بار دیگه؟ دفعه قبل کجا بودی تو مسیر زندگیت؟[نیشخند] اگه آدم دقت کنه میبینه خیلی جمله دردناکی نوشتی انشا... دیگه هیچوقت تو مسیر زندگیت زیر پات خالی نشه و بقیه مسیر زندگیت صاف و هموار باشه[لبخند] بگو انشا...[چشمک] دیگه حالی از ما نمیگیری[لبخند][گل]

رویا

به! چی می بینم؟ خوابم یا بیدار؟ اینجا آپ شده؟

رویا

زیر پات خالی نشده! یه سنگ کوچولو یه کمی قل خورده جاش عوض شده! همین!

رویا

حسنی بهونه گیر شده............ تنبلو گوشه گیر شده[شیطان][شیطان][شیطان] عکسشم بذارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه لباس آبی تنشه!!!!!! [نیشخند]

رویا

ایشاالله که اصل کاری هم به خوبی و خوشی تموم بشه.[چشمک]